Trumpeter

Trumpeter

Välj en kategori ...

Topp-märken: Trumpeter

  • B&S
  • Jupiter
  • Stewart Ellis
  • Bach
  • pTrumpet
  • Kühnl & Hoyer
  • Yamaha
  • Cerveny

Trumpeten är bland de äldsta blåsinstrumenten. Många urbefolkningar har byggt egna trumpetliknande instrument av olika material. Dagens jakthorn påminner starkt om dessa tidiga instrument. I början av 1800-talet kom en trumpet med ventiler vilket gjorde det möjligt att spela kromatiska melodier. Orkester trumpeter används främst inom klassisk musik medan trumpeter, eller perinettrumpeter, används främst inom jazzen.

Topp-säljare: Trumpeter