0
Onze megastore Service Contact
CITES soortenbescherming | Musik Produktiv

CITES

Wat is CITES?

CITES is de afkorting voor "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" en reguleert al sinds 1973 wereldwijd de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Het tot op heden bekendste reglement wat betreft de instrumentenbouw is toch wel het handelsverbod voor Rio-Palisander hout, wat sinds 1992 onder streng toezicht beschermd wordt. Deze houtsoort mag alleen nog onder zeer specifieke voorwaarden verhandeld en verwerkt worden en valt hiermee onder CITES Appendix I.

Guitar

Begin Oktober 2016 wird besloten alle andere Palisander/Rosewood soorten, zoals Cocobolo en sommige Bubinga soorten onder de CITES Appendix II op te nemen. In tegenstelling tot Rio-Palisander zijn deze houtsoorten niet (akuut) door uitsterven befreigd, echter is deze classificering een reactie, die op jarenlange roofbouw en illegale handel gebaseerd en zal in de toekomst de winning van en de handel in waardevolle houtsoorten op legale wijze sturen. Dit betekent, dat de handel in en verwerking van deze houtsoorten welliswaar toegestaan is, maar aan bepaalde regels gebonden is, die per 2 Januari 2017 van kracht geworden zijn.

Wat betekent dat voor de handel in instrumenten?

Vanaf 2 Januari 2017 moet de gereguleerde import van beschermde houtsoorten volledig tot bij u als klant gedukumenteerd worden. Wij zullen u dan ook op elke faktuur de dienovereenkomstige informatie vermelden. Alle instrumenten die voor 1 Januari 2017 in de EU geïmporteerd zijn worden dus buiten beschouwing gelaten en zijn toegestaan. Wij werken al sinds begin November 2016 nauw met de verantwoordelijken binnen de overheid samen om u vanaf Januari 2017 alle nodige informatie voor te kunnen leggen. De voor 2 Januari 2017 in rekening gebrachte instrumenten hoeven dus niet aangegeven te worden, omdat de datum van aankoop op de faktuur als voldoende bewijs geldt.

Guitars

Wat betekent dat voor u als klant?

Bij nieuwe aankopen na 2 Januari 2017 adviseren wij u erop te letten, dato p de faktuur de volgende informatie vermeld is: serienummer van het instrument, soort en herkomst van de gebruikte houtsoort, datum van invoer in de EU en het bijbehorende nummer van de invoervergunning. Bij Musik Produktiv krijgt u deze informatie uiteraard automatisch bij uw faktuur. Bewaar deze informatie alstublieft goed, omdat bij eventuele privé-doorverkoop na 2 Januari 2017 deze informatie aan de volgende eigenaar doorgegeven moet worden!

Wat betekent dat voor klanten in landen buiten de EU?

Leveringen naar landen buiten de EU gaan door een goedkeuringsproces en kann het zijn dat de levertijden die u van Musik Produktiv gewend bent van tijd tot tijd langer kunnen zijn en en eventuele invoerkosten in het land van ontvangst in rekening gebracht kunnen worden. Wij adviseren u zich voor de aankoop te informeren over de invoerregels in van het betreffende land.

Aktuele informatie over de leveing in de landen buiten de EU

Als u bij ons produkten wilt bestellen, die aan de reglementen voor export naar landen buiten de EU onderhevig zijn, moet u er rekening mee houden dat het hele proces voor de goedkeuring voor levering in het btreffende land eventueel weken kann duren.

Aangezien de regels en controle thans zeer streng zijn leveren we voorlopig alleen produkten ter waarde van € 1.000 of meer in landen buiten de EU.

Conclusie

Nature protection

Natuur- en klimaatbescherming is tegenwoordig een zeer belangrijk thema voor ons allemaal. In verhouding tot de bekende tegenwoordige milieurampen over de hele wereld speelt het gebruik van beschermde houtsoorten klaarblijkelijk een "onbelangrijke" rol. Niettemin zullen wij alles doen om het CITES-Reglement te volgen en aan alle eisen te voldoen in onze branche. Daarom werken wij nauw samen met de verantwoordelijken binnen de overheid, zodat u er 100% zeker van kunt zijn, dat de instrumenten die u bij Musik Produktiv aanschaft volgens het CITES-Reglement geleverd worden. Wij informeren u graag persoonlijk over dit hele process.

  • De beslissingen van de 17e CITES Lidstatenconferentie vind u onder https://cites.org/eng/notif/2014.php
  • Een lijst met de verantwoordelijke authoriteiten vind u onder http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf