Blaasinstrumenten Microfoons

Blaasinstrumenten kunnen een geluidsdruk van meer dan 100dB geven. Bij de aanschaf van een microfoon moet er ook op gelet worden dat uw exemplaar deze druk vervormingsvrij kan verwerken. Naast uw persoonlijke smaak voor het geluid, is ook uw 'bewegingswoede' een doorslaggevende factor. Hoe beweeglijker uw optreden, hoe steviger de bevestingsclip aan de beker moet zijn.